Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Javna nabava

1. Dokumentacija o nabavi
5. Jednostavna nabava

24-1. Izgradnja vodoopskrbne mreže – dio naselja Gajić (I faza)

Poziv za dostavu ponuda.pdf
Troškovnik.xlsx
Pojašnjenje troškovnika.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

24 – Izgradnja vodoopskrbne mreže–dio naselja Gajić (I faza)

Poziv za dostavu ponuda.pdf
Troškovnik Gajić I faza.pdf
Obavijest o poništenju.pdf

18 – Izgradnja vodoopskrbne mreže – dio naselja Gajić II faza

Poziv za dostavu ponuda.docx
Troškovnik Gajić II faza.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

17 – Usluge financijskog leasinga za nabavu teretnog vozila

Poziv za dostavu ponuda.docx
Troškovnik.xlsx
Zapisnik o dostavi ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

14 Usluga servisa i baždarenja vodomjera 2020/2021

Poziv za dostavu ponuda.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

10 – Teretno vozilo (N1 kategorija) – leasing

Poziv za dostavu ponuda.pdf – ispravak
Zapisnik o pregledniku i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

24 – Izgradnja vodoopskrbne mreže – ulica Petefi Šandora i Crkvena ulica u Batini

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

19 – Nadzor na izgradnjom kanalizacije Karanac

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za dostavu ponuda.pdf
Zapisnik opregledu i ocjeni ponuda.pdf

14 – Servis i baždarenje vodomjera 2019/2020

Poziv za dostavu ponuda.pdf
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

13 – Vodomjerna okna

Poziv na dostavu ponuda
Zapisnik i Odluka
Troškovnik

02-1. – Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Batina – Zeleni otok

Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

02 – Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Batina – Zeleni otok

Obavijest o poništenju.pdf

15 – Uvođenje alarmnog sustava i sustava videonadzora na vodnokomunalne objekte

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za dostavu ponuda – videonadzor.pdf
Troškovnik – videonadzor.xls
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

12 – Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za nadmetanje – bn12-18.pdf
Projektni zadatak – bn12-18.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

08 – Radovi na izgradnji stanice za dizanje tlaka – Brdo

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za dostavu ponuda.pdf
Troškovnik.xlsx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

04 – Stanica za kloriranje – Baranjsko Petrovo Selo

Odluka o odabiru.pdf
Poziv na dostavu ponuda – izmjena.pdf
Troškovnik.xlsx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf