Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Javna nabava

1. Dokumentacija o nabavi

DON UPOV – Knjiga 1. – Izmjena 3.docx
DON UPOV – Knjiga 2.docx
DON UPOV – Knjiga 3. – Izmjena 3.docx
DON UPOV – Knjiga 4.1.docx
DON UPOV – Knjiga 4.2 – Izmjena 1.xlsx
DON UPOV – Knjiga 5.docx

 

Prilog 1. Idejni projekt (zajednička oznaka projekta: H-270) koji se sastoji od slijedećih mapa: a. MAPA I: Idejni građevinski, arhitektonski, elektrotehnički projekt, izradili Hidroing d.o.o. i Elmap d.o.o., broj projekta: I-1701/16, b. MAPA II: Geodetski projekt, izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije Franjo Mijaković, broj projekta: 53/16
Prilog 2. Lokacijska dozvola uz koju su priloženi posebni uvjeti javnopravnih tijela (uključujući i rješenje temeljem provedenog postupka ocjene o ptorebi procjene utjecaja zahvata na okoliš) te rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
Prilog 3. Nacrti iz geodetskog projekta u .dwg formatu
Prilog 4. Geotehnički elaborat – UPOV Beli Manastir, Institut IGH d.d., oznaka: 73220-5889-2016, lipanj 2017.
Prilog 5. Izvedbeni projekt – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Belog Manastira, II. faza izgradnje – 1. etapa, Hidroprojekt-ing d.o.o., br. 1785/2004, rujan 2004.
Prilog 6. Izvedbeni projekt – dodaci i promjene – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Belog Manastira, II. faza izgradnje – 1. etapa, Hidroprojekt-ing d.o.o., br. 1785/2004, studeni 2004.
Prilog 7. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Belog Manastira – iskop za bioaeracijski spremnik i naknadni taložnik – geomehanički izvještaj i geostatičke analize, Geotehnički studio d.o.o., svibanj 2004.
Prilog 8. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Belog Manastira – iskop za bioaeracijski spremnik i naknadni taložnik – projekt sniženja podzemne vode, Geotehnički studio d.o.o., kolovoz 2004., broj: 1926/04 GS
Prilog 9. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Belom Manastiru – geotehnički elaborat, Bagoda d.o.o.o, travanj 2003.
Prilog 10. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Belog Manastira, II. faza izgradnje, 1. etapa – glavni projekt, Knjiga 1: Građevinski i tehnološki projekt, Hidroprojekt-ing d.o.o., br. 1680/2002, veljača 2004.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf
Popratni dokumenti.7z

5. Jednostavna nabava

24-1. Izgradnja vodoopskrbne mreže – dio naselja Gajić (I faza)

Poziv za dostavu ponuda.pdf
Troškovnik.xlsx
Pojašnjenje troškovnika.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

24 – Izgradnja vodoopskrbne mreže–dio naselja Gajić (I faza)

Poziv za dostavu ponuda.pdf
Troškovnik Gajić I faza.pdf
Obavijest o poništenju.pdf

18 – Izgradnja vodoopskrbne mreže – dio naselja Gajić II faza

Poziv za dostavu ponuda.docx
Troškovnik Gajić II faza.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

17 – Usluge financijskog leasinga za nabavu teretnog vozila

Poziv za dostavu ponuda.docx
Troškovnik.xlsx
Zapisnik o dostavi ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

14 Usluga servisa i baždarenja vodomjera 2020/2021

Poziv za dostavu ponuda.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

10 – Teretno vozilo (N1 kategorija) – leasing

Poziv za dostavu ponuda.pdf – ispravak
Zapisnik o pregledniku i ocjeni ponuda.pdf
Odluka o odabiru.pdf

24 – Izgradnja vodoopskrbne mreže – ulica Petefi Šandora i Crkvena ulica u Batini

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

19 – Nadzor na izgradnjom kanalizacije Karanac

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za dostavu ponuda.pdf
Zapisnik opregledu i ocjeni ponuda.pdf

14 – Servis i baždarenje vodomjera 2019/2020

Poziv za dostavu ponuda.pdf
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

13 – Vodomjerna okna

Poziv na dostavu ponuda
Zapisnik i Odluka
Troškovnik

02-1. – Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Batina – Zeleni otok

Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

02 – Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Batina – Zeleni otok

Obavijest o poništenju.pdf

15 – Uvođenje alarmnog sustava i sustava videonadzora na vodnokomunalne objekte

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za dostavu ponuda – videonadzor.pdf
Troškovnik – videonadzor.xls
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

12 – Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za nadmetanje – bn12-18.pdf
Projektni zadatak – bn12-18.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

08 – Radovi na izgradnji stanice za dizanje tlaka – Brdo

Odluka o odabiru.pdf
Poziv za dostavu ponuda.pdf
Troškovnik.xlsx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

04 – Stanica za kloriranje – Baranjsko Petrovo Selo

Odluka o odabiru.pdf
Poziv na dostavu ponuda – izmjena.pdf
Troškovnik.xlsx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf