Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Cijene

Obavijest o promjeni cijene vodnih usluga

Poštovani korisnici, ovim putem objavljujemo važeći cjenik vodnih usluga. Cjenik je stupio na snagu i primjenjuje se od 01.04.2015. godine. Odluku o promjeni cijene vodnih usluga možete pronaći OVDJE.

OBJAŠNJENJE STAVKI RAČUNA ZA ISPORUKU VODE

Cijena standardnog priključka na vodovodnu mrežu:
  1. 1800,00 kn – Cijena priključka bez okna
  2. 2950,00 kn – Cijena priključka s oknom
Cijena standardnog priključka na kanalizacijsku mrežu:
  1. 1800,00 kn – Cijena priključka bez okna
  2. 2400,00 kn – Cijena priključka s oknom
NAPOMENA:

Za slučaj posebnih uvjeta, daje se posebna ponuda kupcu, a ona će ovisit će o profilu priključka, duljini spojnog voda, vrsti (asfalt, makadam itd.), duljini i dubini prekopa, sanaciji prometnice itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke službe, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima za priključak.

Cijena vode za Grad Beli Manastir i prigradska naselja
Cijena vode za Općinu Kneževi Vinogradi
Cijena vode za općine: Draž, Čeminac, Popovac i Petlovac