Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Cijene

Obavijest o promjeni cijene vodnih usluga

Poštovani korisnici, ovim putem objavljujemo važeći cjenik vodnih usluga. Cjenik je stupio na snagu i primjenjuje se od 01.08.2022. godine.

Odluka o cijeni priključaka na komunalne vodne građevine

Cijena standardnog priključka na vodovodnu mrežu s oknom:
  1. 5.123,46 kn s PDV-om (680,00 €)
Cijena standardnog priključka na kanalizacijsku mrežu s oknom:
  1. 3.767,25 kn s PDV-om (500,00 €)

NAPOMENA:

Za slučaj posebnih uvjeta, daje se posebna ponuda kupcu, a ona će ovisit će o profilu priključka, duljini spojnog voda, vrsti (asfalt, makadam itd.), duljini i dubini prekopa, sanaciji prometnice itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke službe, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima za priključak.

Cijena vode za Grad Beli Manastir i prigradska naselja
Cijena vode za Općinu Kneževi Vinogradi
Cijena vode za Općine: Draž, Čeminac, Popovac i Petlovac

Tečaj HNB: 1 Euro = 7,53450

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Ukoliko imate prigovor na naše usluge ili ispostavljene račune obratite nam se kako bismo bili u mogućnosti pravovremeno reagirati i sanirati sve nastale poteškoće.

Svoj prigovor možete uputiti pisanim putem na:

  • adresu elektroničke pošte: info@baranjski-vodovod.hr
  • telefaks: 031/ 790 515
  • poštansku adresu: BARANJSKI VODOVOD d.o.o. BELI MANASTIR, Alojzija Stepinca 7, 31300, Beli Manastir,
  • Pisani prigovor korisnici mogu podnijeti i osobno, u poslovnim prostorijama javnog isporučitelja  na adresi Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir.

Pisani prigovor na izdani račun može se podnijeti 30 dana od njegova izdavanja.
Društvo je dužno odgovoriti pisanim putem na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Napomena: Ukoliko imate prigovor ili reklamirate račun, prigovor, odnosno reklamacija ne odgađa plaćanje nespornog iznosa računa do datuma njegova dospijeća.

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor ili vam po isteku zakonskog roka za dostavu odgovora nije dostavljen odgovor na pisani prigovor, možete podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača, kao drugostupanjskom tijelu, na jedan od ponuđenih načina:

  • na adresu elektroničke pošte: info@baranjski-vodovod.hr
  • na adresu: Alojzija Stepinca 7, 31300, Beli Manastir, Povjerenstvo za reklamacije potrošača,
  • osobno u poslovnim prostorijama javnog isporučitelja na adresi Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir.
  • Povjerenstvo je dužno odgovoriti pisanim putem na reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana.

 

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA