Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Cijene

Obavijest o promjeni cijene vodnih usluga

Poštovani korisnici, ovim putem objavljujemo važeći cjenik vodnih usluga. Cjenik je stupio na snagu i primjenjuje se od 01.08.2022. godine.

Odluka o cijeni priključaka na komunalne vodne građevine

Cijena standardnog priključka na vodovodnu mrežu s oknom:
  1. 5.123,46 kn s PDV-om (680,00 €)
Cijena standardnog priključka na kanalizacijsku mrežu s oknom:
  1. 3.767,25 kn s PDV-om (500,00 €)

NAPOMENA:

Za slučaj posebnih uvjeta, daje se posebna ponuda kupcu, a ona će ovisit će o profilu priključka, duljini spojnog voda, vrsti (asfalt, makadam itd.), duljini i dubini prekopa, sanaciji prometnice itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke službe, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima za priključak.

Cijena vode za Grad Beli Manastir i prigradska naselja
Cijena vode za Općinu Kneževi Vinogradi
Cijena vode za Općine: Draž, Čeminac, Popovac i Petlovac

Tečaj HNB: 1 Euro = 7,53450