Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

O nama

Baranjski Vodovod d.o.o. sa sjedištem u Belom Manastiru, Alojzija Stepinca 7, osnovan je dana 12. Ožujka 2002. godine od strane: Grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac i Čeminac.

Temeljna djelatnost našeg Društva je vodoopskrba i odvodnja. Baranjski vodovod upravlja sustavom kojeg čine:

 • 382 km vodoopskrbnih cjevovoda
 • 77 km kanalizacijskih cjevovoda
 • 3 vodovodna crpilišta
 • 2 UPOV-a
 • Voznim parkom cisterna za mobilni priključak

Baranjski vodovod upravlja sustavom odvodnje i opskrbe na području 6 jedinica lokalne samouprave sa 28.000 stanovnika. Zaposleno je 67 stalno zaposlenih djelatnika koji su organizirani kroz tri osnovna područja rada:

 • Vodoopskrba
 • Odvodnja
 • Izgradnja i odvržavanje

Tvrtka smo sa tendencijom stalne modernizacije, razvoja i unaprijeđenja naših usluga i odnosa prema korisnicima.

Skupština, nadzorni odbor, uprava

Organi društva: skupština, nadzorni odbor, uprava

Skupštinu čine:

 • Grad Beli Manastir ……………. 50%
 • Općina Čeminac ………………. 10%
 • Općina Draž …………………….. 10%
 • Općina Kneževi Vinogradi ….. 10%
 • Općina Petlovac ……………….. 10%
 • Općina Popovac ……………….. 10%

Nadzorni odbor:

 • Mucić Davor, predsjednik nadzornog odbora
 • Čila Todorović, zamjenica predsjednika
 • Milan Dadić, član
 • Josip Burgund, član
 • Tihana Leko-Šabić, član
 • Dalibor Perin, član
 • Valentina Avdičević, član
 • Ilija Domazet, član
 • Martin Ivišić, član

Uprava:

 • Krunoslav Rob, dipl.oec. – direktor društva