Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Vodoopskrba

Vodoopskrbna mreža distributera Baranjski vodovod d.o.o. proteže se na 6 jedinica lokalne uprave :

  • Grad Beli Manastir
  • Općina Čeminac
  • Općina Kn. Vinogradi
  • Općina Draž
  • Općina Popovac
  • Općina Petlovac

 

i uključuje opskrbu vodom sljedećih naselja: Beli Manastir, Šečerana, Šumarina, Branjin Vrh, Petlovac, Luč, Popovac, Branjina, Kn. Vinogradi, Suza, Zmajevac, Kotlina, Kamenac, Karanac, Ciglana, Grabovac, Čeminac, Novi Čeminac i Kozarac.

U sustavu vodoopskrbe su crpilište Livade kod Belog Manastira, crpilište Prosine kod Kn. Vinograda te crpilište Topolje kod Topolja.

Vodoopskrba

Priključak na vodovodnu mrežu

Ukoliko ste zainteresirani za priključenje na vodovodnu mrežu potrebno je donijeti sljedeće dokumente:
  1. Vlasnički list parcele
  2. Kopiju katastarskog plana
  3. OIB vlasnika
  4. Dokaz legalnosti građevine

 

S navedenom dokumentacijom DOĐITE u prostorije Baranjskog vodovoda na adresi Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 h.