Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Odluka o sazivu 13. redovne skupštine društva Baranjski vodovod d.o.o.