Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosda