Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Odluka o utvrđivanju GFI za 2017 i o rasporedu dobiti za 2017