Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Odluka o utvrđivanju GFI za 2015 i o upotrebi dobiti za 2015