Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda

U organizaciji Hrvatskih voda 21. siječnja u Belom Manastiru održan je sastanak sa predstavnicima grada i lokalnih zajednica, a u svezi sa financiranjem javne vodoopskrbe i odvodnje korištenjem sredstva iz EU fondova…

U organizaciji Hrvatskih voda 21. siječnja u Belom Manastiru održan je sastanak sa predstavnicima grada i lokalnih zajednica, a u svezi sa financiranjem javne vodoopskrbe i odvodnje korištenjem sredstva iz EU fondova. Sastanku su nazočili predstavnici Hrvatski voda, gradonačelnik Ivan Doboš sa suradnicima, predstavnici općina Popovac, Petlovac, Čeminac i Draž te direktor Baranjskog vodovoda Alen Hranić.

Između ostalog na sastanku je potpisano pismo namjere kojim su jedinice lokalne samouprave dale suglasnost Hrvatskim vodama da u njihovo ime nominiraju projekte vezane uz vodoopskrbu i odvodnju prema EU fondovima. Veliki dio bio je usmjeren prema odvodnji, prvenstveno na proširenje uređaja za pročišćavanje u Belom Manastiru ali i riješenjima kojima će se obuhvatiti odvodnja u općinama Čeminac, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Draž. Naime, općine Petlovac i Popovac mogu se priključiti na naš sustav, te će se za njih morati graditi mini uređaji za pročišćavanje, ali pitanje je šta će analize pokazati za općine Popovac i Draž, ako se uzme u obzir da tamo već postoje sa Mađarske strane neka prihvatljiva rješenja. Jedan od načina je da se u tim naseljima koja su daleko od centralnog pročistača izgrade mali pročistači blizu vododtokova, znači u našem konkretnom slučaju blizu naše Karašice, a sistemom nepropusnih septičkih jama iz kojih bi se opet posebnim specijaliziranim vozilom koji bi bio nabavljen iz projekta, otpadne vode praznile i odvozile u taj pročistač, te bi se pročiščena i kemijski filtrirana voda puštala u vododtokove te tako ne bi bilo zagađenja.

25. siječnja 2014.