Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik

Baranjski vodovod provodi natječaj za zapošljavanje na radno mjesto – pomoćni radnik.

Baranjski vodovod provodi natječaj za zapošljavanje na radno mjesto – pomoćni radnik. Prijava kandidata mora biti vlastoručno potpisana s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta. Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu: Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Društva i Narodnih novina (www.baranjski-vodovod.hr, www.nn.hr), s naznakom: »Za natječaj – pomoćni radnik«. Prijave dostavljene na drugi način (e-poštom, telefaksom i sl.), kao i nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sve ostale informacije o potrebnim uvjetima možete potražiti na internetskim stranicama Narodnih Novina.
27. siječnja 2017.