Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Natječaj za izbor člana uprave – direktora

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Skupština društva raspisuje natječaj za izbor i imenovanje Člana Uprave – direktora.

Popis uvjeta i potrebne dokumentacije možete pronaći na podstranici “Zakoni” – 6. Natječaji. Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu Baranjskog vodovoda u roku od 8 dana od objave natječaja na stranici društva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
17. prosinca 2014.