Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir  upućuje Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – Oduka o cijeni priključka na komunalne vodne građevine. Razlozi donošenja namjeravane predmetne Odluke su usklađenje cijena i stanja tržišta s ciljem ekonomičnom poslovanja Javnog isporučitelja.

Javno savjetovanje je otvoreno u razdoblju od 28.06.2022.g. do 28.07.2022.g.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju prilikom donošenja ove Odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 28.07.2022.g. na adresu elektroničke pošte info@baranjski-vodovod.hr ili na adresu Baranjski vodovod d.o.o., Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog odluke o cijeni priključka

Poziv na sudjelovanje

Obrazac sudjelovanja javnosti

28. lipnja 2022.