izjava_nepostojanje_financiranja_udruge_OPCINA_DRAZ