Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2017. godinu na području Baranje

Baranjski vodovod objavio je javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2017. godinu na području Baranje.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2017. godinu putem javnog prikupljanja prijava. Svi potrebni obrasci te ovaj poziv u cijelosti dostupni su na podstranici zakoni pod rb. 7. donacije.
6. veljače 2017.