Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Akcija “ČUVAJMO OKOLIŠ, PRIKLJUČI SE I TI”

U tijeku je akcija priključenja na sustav javne odvodnje u Gradu Belom Manastiru. Akcija će trajati do 01.12.2014. i u tom periodu cijena priključka bez okna iznosi 750,00 KN, umjesto dosadašnjih 2875,00 KN.

Akcija “ČUVAJMO OKOLIŠ, PRIKLJUČI SE I TI” će trajati do 01.12.2014. Potrebno je do 01.12.2014. potpisati Ugovor, predati potrebnu dokumentaciju za priključenje i izvršiti uplatu.
Cijena se odnosi na standardni priključak.Standardni priključak:
– do 6m iskopa u zelenoj površini
– tuneliranje ispod staze
– postavljanje cijevi na 1 m unutar regulacione linije (dvorišta)

Korisnik treba izvesti propisno okno ili kupiti gotovo okno u Baranjskom vodovodu d.o.o. Cijena okna s ugradnjom za vrijeme akcije je 950,00 Kn (s PDV -om).

Potrebna dokumentacija za priključenje građevine:
• ako je objekt sagrađen prije 15.02.1968.g. stranka je dužna priložiti uvjerenje ili potvrdu iz katastra da je građevina za koju traži priključenje evidentirana u katastarskim planovima i kopiju katastarskog plana za predmetnu građevinu
• ako je objekt sagrađen nakon 15.02.1968.g. stranka je dužna priložili presliku građevne dozvole ili rješenje o obnovi ili dodjeli materijala, darovnicu
• dokaz o vlasništvu – izvadak iz zemljišne knjige (gruntovnica)
OIB vlasnika

Ova akcija isključuje sve dosadašnje akcije, a nakon 01.12.2014. Cijena priključka na kanalizaciju biti će 2.875,00 Kn, bez okna.

13. kolovoza 2014.