Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – 2017