Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Dogradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Beli Manastir – studeni 2016. godine