Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

UPOV BM – pravomoćna lokacijska dozvola