Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Grada Beli Manastir – ožujak 2003. godine