Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

cijena-vode-za-opcine-draz-ceminac-popovac-petlovac

Cijena vode za općine: Draž, Čeminac, Popovac i Petlovac