O nama

Baranjski Vodovod d.o.o. sa sjedištem u Belom Manastiru, Alojzija Stepinca 7, osnovan je dana 12. Ožujka 2002. godine od strane: Grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac i Čeminac.


Temeljna djelatnost našeg Društva je vodoopskrba i odvodnja. Baranjski vodovod upravlja sustavom kojeg čine:

 • 333 km vodoopskrbnih cjevovoda
 • 45 km kanalizacijskih cjevovoda
 • 3 vodovodna crpilišta
 • 2 UPOV-a
 • Voznim parkom cisterna za mobilni priključak


Baranjski vodovod upravlja sustavom odvodnje i opskrbe na području 6 jedinica lokalne samouprave sa 28.000 stanovnika. Zaposleno je 59 stalno zaposlenih djelatnika koji su organizirani kroz tri osnovna područja rada:


 • Vodoopskrba
 • Odvodnja
 • Izgradnja i odvržavanje


Tvrtka smo sa tendencijom stalne modernizacije, razvoja i unaprijeđenja naših usluga i odnosa prema korisnicima.

Skupština, nadzorni odbor, uprava


Organi društva: skupština, nadzorni odbor, upravaSkupštinu čine:


 • Grad Beli Manastir ................ 50%
 • Općina Čeminac ................... 10%
 • Općina Draž .......................... 10%
 • Općina Kneževi Vinogradi ..... 10%
 • Općina Petlovac .................... 10%
 • Općina Popovac .................... 10%


Nadzorni odbor:


 • Davor Mucić, predsjednik
 • Čila Todorović, zamjenica predsjednika
 • Milan Dadić, član
 • Saša Šipek, član
 • Željko Perger, član
 • Drago Mavrin, član
 • Valentina Avdičević, član
 • Ilija Domazet, član
 • Martin Ivišić, član


Uprava:


 • Krunoslav Rob, dipl.oec. - direktor društvaPristup informacijama


Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća i strana fizička i pravna osoba. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Na podstranici ZAKONI, pod "4. Pristup informacijama" nalazi se obrazac zahtjeva za pristup informacijama, Kriteriji za određivanje visine naknade te aktualni Zakon o pravu na pristup informacijama.Službenik za informiranjeIvana Guzić, mag.iur (Voditeljica opće, pravne i kadrovske službe)Tel: 031/790-506, e-mail: ivanag@baranjski-vodovod.hr

Baranjski vodovod d.o.o. © 2013 | Sva prava pridržana.
Realizacija: Spin d.o.o.